Chemicals .

79 tekstów – auto­rem jest Che­micals .. 

W umyśle ar­tysty nic nie jest na miejscu. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 13 stycznia 2013, 12:19

Ciężko słuchać słów piosen­ki, kiedy nie ro­zumie się jej słów. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 6 listopada 2012, 19:49

jeśli książka nie po­doba się mi, odkładam ją. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 3 października 2012, 10:46

Głupo­ta in­nych, przeraża. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 20 sierpnia 2012, 22:47

Cza­sami żal mi ludzi.
Za ich głupotę.
Na­wet nie chce im się wytężyć ro­zumu i po­myśleć przez chwilę.
Walą pros­to z mos­tu o niczym nie wiedząc. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 sierpnia 2012, 13:55

Po­wol­ne­go człowieka można opić tyl­ko mocną, dobrą kawą. 

myśl • 25 lipca 2012, 16:24

Gdy pat­rzysz na bliz­ny, wspom­nienia bolą. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 18 lipca 2012, 12:43

Ro­boty się psują, a co do­piero człowiek.
Mecha­nizmów to­ny, a jed­nak czas stracony. 

myśl • 23 maja 2012, 22:45

Są śmiałe i śmiel­sze osoby.
Ja na­leżę do tych trzecich.
 

myśl
zebrała 14 fiszek • 3 maja 2012, 15:36

'Jut­ro' to już ko­lej­na życiowa za­gad­ka człowieka. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 23 kwietnia 2012, 20:29

Chemicals .

Chemicals .

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność